Ekoflora liberec

zahradnictví, realizace projektů zahrad a parků Liberec

hlavicka

Naše služby

Novinky


čtvrtek, 01 dubna 2021
2.4. a 5.4. VELIKONOCE - prodejna zavřena.
V sobotu otevřeno 8-12hod. Přejeme Vám klidné svátky :) Tým EKOFLORA
Celý článek...

pondělí, 22 března 2021
OD ČTVRTKA 25.3.2021 OTEVŘENO!!!
Už se na Vás moc těšíme :) Tým EKOFLORA
Celý článek...

Všechny novinky...
Choroby trávníků

CHOROBY

Trávníky, zejména často a nízko sekané, zavlažované a hnojené vysokými dávkami živin, někdy zatěžované i v mimovegetační dobu, jsou náchylnější na napadení chorobami trav v mnohem větší míře, než třeba pícní porosty. Známé choroby trav mohou způsobit velké estetické škody, odumření trav a značné poškození až úplné zničení porostu. Ne vždy je však špatný stav trávníku způsoben chorobami. Jeho příčiny mohou být i fyziologické, zejména nevyrovnaná výživa, nesprávné podloží a jeho pH, sekání, závlaha, nedostatečné odstraňování stařiny, nadměrné zatěžování, atd. Všechny tyto a další faktory, které trávy oslabují umožňují i snadnější napadení trav chorobami. Původci onemocnění trav mohou být houby,viry, a bakterie. Ochrana spočívá především ve šlechtění a výběru odolných druhů a odrůd, správném ošetřování, vedoucím k posílení vitality trav a zabránění vzniku podmínek vhodných pro rozvoj chorob. Chemické přípravky se u intenzivních trávníků používají jak preventivně, tak při výskytu chorob.

Plíseň sněžná - Fusarium

Plíseň sněžná

Plíseň sněžná 
společně a dalšími patogeny způsobuje tzv. vyzimování travních porostů. Od prosince (v chladnějších oblastech již od konce léta) do března se na trávníku objevují zahnědlé mazlavé skvrny, nasáklé vodou, o průměru 40-60mm, které při silnějším napadení splývají dohromady. Výskyt choroby není vázán na sněhovou pokrývku, je však podporován vyšší vzdušnou vlhkostí, chladným počasím (0-8oC) a vším, co zhoršuje cirkulaci vzduchu. Ochrana porostů spočívá v preventivních mechanických opatřeních (aerifikace, vertikutace, pískování) a ve vyrovnané výživě s důrazem na první jarní přihnojení rychleji rozpustnými formani dusíku a aplikací podzimních hnojiv s vyšším obsahem draslíku. Na podzim před zámrazem je vhodné aplikovat fungicidy.

 

Paluška travní – Typhula incarnata

Paluška travní – Typhula incarnata

Paluška travní
Patogen, který napadá trávy společně s plísní sněžnou. Příznaky se objevují v předjaří po sejití sněhu jako světlé, šedé až modravé skvrny 50-100mm velké, později až 400mm. Napadené rostliny jsou suché, papírovité. Trávy neodumírají, na jaře rychle regenerují. Podmínky výskytu a ochrana je stejná jako u plísně sněžné.

 

Kornatka travní – Laetisaria fuciformis

Kornatka travní

Kornatka travní
Ke zvýšenému výskytu tohoto houbového onemocnění přispívá dlouhodobé zamokření a nedostatečná výživa dusíkem. Nejprve se objevují nepravidelné skvrny v trávníku, které později žloutnou a dostávají slámovitou barvu. Často se uprostřed těchto ostrovů vyskytují i zdravé rostliny. Objevují se růžově zbarvené chomáčky vatovitého mycelia. K těmto projevům dochází zpravidla na podzim, jsou však pozorovány i v průběhu léta. Profylaktická ochrana spočívá v optimální závlaze, omezení plstnatění trávníku a ve vhodném pravidelném hnojení.

 

Čarodějné kruhy – Marasmium oreades

Čarodějné kruhy

Čarodějné kruhy
Pravidelné kružnice tvořené plodnicemi hub nebo odumřelou zonou či tmavě zbarveným pruhem trávníku. Vyskytují se na starších utužených trávnících. Mezi ochraná opatření patří odstranění napadených míst do hloubky cca 50 cm a v dostatečné šíři od kruhů, pravidelná aerifikace a dostatečná výživa.

 

Padlí travní – Erysiphe graminis

Padlí travní – Erysiphe graminis

Padlí travní
Bílý moučnatý povlak na listech a jejich pozdější zasychání a řídnutí porostu.Výskyt houbové choroby je na zastíněných místech, utužených půdách a relativní vzdušné vlhkosti. K velmi náchylným patří odrůdy druhů lipnic, kostřav a psinečků.

 

Rez travní

Rez travní

Rzi
V letních měsících se objevují na listech žluté nebo oranžové prášivé skvrny. Porost je oslaben a jeho estetická hodnota značně klesá. Vyskytuje se při nedostatku vody v půdě, vysoké vzdušné vlhkosti, nedostatečné výživě (stres, zanedbaná péče).

 

 

Myši se na sportovních trávnících vyskytují ojediněle.

Myši

Živočišní škůdci

K dalším škodlivým činitelům v trávnících patří neinfekční biotičtí původci onemocnění – řasy, mechy, hmyz, myši, dešťovky atd. Tato skupina škůdců se na sportovních trávnících vyskytuje ojediněle.

 

 

Závěr

Ochrana trávníků není jednoduchá záležitost. Dobrý zdravotní stav tak složitého organismu, jakým trávník je, je podmíněn nejen složením travní směsi, půdními a klimatickými podmínkami, ale především odborným (profesionálním) ošetřováním. Proto doporučujeme, aby každý takový zásah byl svěřen do rukou odborníků.

 

Anketa

Který sortiment námi nabízeného zboží je pro Vás nedostatečný ?
 
Obuv Scholl přímo z centrálního skladu Operativni leasing na míru. Autojeřáby Praha včetně proškolené obsluhy.