Desatero úspěšného přezimování

Blížící se doba adventu a čas nadcházejících Vánoc je pro nás lidi - obdobím příprav na klid a pohodu pro tyto dny typické. Zatímco pro nás zahradníky je tento čas určen pro malé vydechnutí a nasbírání nových sil pro nadcházející sezóny, pro rostliny, zvláště stálezelené, bývají zimní měsíce tvrdou zkouškou.

Zvláště mladé výsadby realizované na místech jen pramálo připomínajících ideální životní podmínky, jsou nejvíce vystaveny negativním vlivům zimního počasí. Obvykle nedokážeme za špatných podmínek vykouzlit prostředí optimální

Zvláště mladé výsadby realizované na místech jen pramálo připomínajících ideální životní podmínky, jsou nejvíce vystaveny negativním vlivům zimního počasí. Obvykle nedokážeme ze špatných podmínek vykouzlit prostředí optimální, ale péčí a precizností lze často omezit působení nepříznivých vlivů na minimum.

Pokusíme se vám užitečně poradit, jak se postarat o vaše dřeviny tak, aby odolaly nástrahám zimy co nejlépe.

  1. Na možné problémy se zimou mysleme již v čase plánování výsadby. Vhodným výběrem sortimentu lze případná rizika vyplývající z mrazových poškození silně omezit.
  2. Respektujme individualitu rostlin. Během přípravy k výsadbě dbejme na opatrnou a náležitou manipulaci s kořeny nebo zemním balem.
  3. Rostliny vysazované jako prostokořenné chraňme co nejpečlivěji před dlouhodobým přeschnutím nebo namrznutím kořenové soustavy. Snažme se je co nejdříve vysadit nebo alespoň založit.
  4. Přepravujme rostliny dobře zabezpečené proti podchlazení a vysušení. Transport na otevřené korbě nebo na nekrytém přívěsu je tím nejhorším dárkem pro rostliny.
  5. Omezme podzimní výsadby citlivých druhů na minimum. Pokusme se vhodnými argumenty přesvědčit sve zákazníky, investory nebo nadřízené, aby se výsadba nejcitlivějších druhů odložila na jarní termín.
  6. Dbejme na dostatek, ale ne přebytek, vláhy. Dvojnásobně to platí u rostlin stálezelených. Vzpomeňme si, že i za krutých mrazů dokáže prádlo na balkóně zcela vyschnout. Toto se můře přihodit i rostlinám.
  7. Využijme teplejších zimních dnů, kdy teplota vystoupí nad 0°C. Zabezpečme zálivku stálezeleným rostlinám a doplňme jim tak odpařenou vodu.
  8. Citlivější druhy jehličnanů (obvykle jsou to kultivary s namodralým nebo zlatavým vybarvením) chraňme před působením zimního slunce. Pokud je to trochu možné, nelitujme času ani námahy na zhotovení jednoduchých stínidel.
  9. Kde to lze, používejme v přiměřené vrstvě mulčovací materiál. Ideální je drcená borka, ale lze použít i dřevěné štěpky nebo travní hmotu. Kromě nezanedbatelných estetických účinků, chrání mulč částečně před mrazem a významně omezuje odpařování vláhy z půdy.
  10. V některých případech, zejména v privátní sféře, je možno vzácné a citlivé exempláře zabalit do jedné vrstvy bílé netkané geotextilie (Pegas, Neotex, Agryl), která částečně chrání před mrazem i prudkým zimním sluncem. Nepoužívejme víc než jednu vrstvu geotextilie! Jinak může docházet ke kondenzování vody mezi vrstvami, zvýšení vzdušné vlhkosti a z toho plynoucímu poškození rostlin.