Trávníkové koberce

Příprava půdy

V obou případech jak před výsevem, tak i před pokládkou travního koberce se nevyhneme pečlivé přípravě místa. Každý nesprávný krok této fáze se později může vymstít.

Pečlivě odstraňte všechny nežádoucí příměsi, zejména zbytky stavebního materiálu a kamení. Zvolenou plochu úplně zbavte starého porostu, především vytrvalých plevelů. Nejrychlejší a nejúčinnější je použití totálních herbicidů (Touchdown, Roundup). Během dvou týdnů dojde k postupnému zničení veškerého plevele. Následně půdu mělce – maximálně do hloubky 20 cm – zkypřete, je-li potřeba vyberte zbytky odumřelých plevelů, důkladně zalijte a nechte týden v klidu.

Do půdy zapravte granulované dlouhodobě působící hnojivo a plochu důkladně zarovnejte. Povrch pokryjte rovnoměrnou vrstvou cca 2 - 3 cm speciálního písčitého Trávníkového substrátu, který bude výborným vegetačním podkladem pro trávníkový koberec. Připravený povrch mírně přitlačte (lehkým válcem, deskou) a dorovnejte vzniklé nerovnosti. Ještě jednou mírně přitlačte, aby se při chůzi nebořil. Teprve nyní je čas k položení travního koberce.

Shrnutí:

 • pozemek připravíte stejně jako pro výsev trávníku
 • trávník pokládejte za 1 až 2 dny po dokončení úpravy plochy
 • do vrchní vrstvy můžete přidat hrubší písek pro odlehčení
 • povrch pro pokládku travního koberce musí být jemně rozrušen

Pokládka travního koberce

Začínejte pokládat na délku, rovnoběžně s delší stranou pozemku. Pásy na sebe musí co nejtěsněji navazovat, ovšem nesmějí se překrývat. Další řadu pokládejte vždy rovnoběžně s předchozí tak, aby mezery mezi konci drnů jedné řady nenavazovaly na mezeru v předchozí řadě – mezery by se měly střídat jako na cihlové zdi. Přebytečné části drnů (v rozích, na okraji plochy atd.) odřežte ostrým nožem. Při pokládce nevstupujte na trávníkový drn. Pokud je to nezbytně nutné, položte si na něj široké prkno. Položený koberec uválcujte šikmo ke směru položených drnů. Především na svazích, případně na okrajích plochy, se doporučuje zajistit drn dřevěnými kolíky, aby nedocházelo k posunu koberce ještě před zakořeněním. Trávník je nutné okamžitě po položení zavlažit dávkou 15 – 20 l/m2) a zálivku opakovat v menších dávkách 1 – 3 denně dle počasí, po dobu dvou týdnů. Trávníkové pásy musí být položeny nejpozději do 24 hodin od sloupnutí. Pokud nemohou být položeny ve zmíněné lhůtě, je nezbytně nutné rozvinout je na stinném místě a zavlažit. Základní prokořenění trvá zhruba dva týdny, pak se již trávník může začít běžně používat. Při dobře připraveném podloží máme krásnou zelenou plochu hotovou za den. Takto zapěstovaný trávník je hustý, bezplevelnýa odolný vůči sešlapání. Travní koberce pokládejte vždy v bezmrazém období, zejména od začátku dubna až do konce října.

Shrnutí:

 • pokládejte na vlhkou půdu, před položením ji mírně prohrábněte, aby se drn lépe spojil s podložím
 • pokládat začínejte shodně s nejdelší stranou pozemku
 • při pokládce navazujte na již položené pásy
 • jezděte a choďte po položených fošnách, ne po připraveném povrchu půdy
 • svahy drnujte od úpatí k vrcholu, pásy se pokládají svisle nebo šikmo, nikdy vodorovně
 • po položení plochu uválcujte
 • dostatečně zavlažujte

Sečení

První sečení provádějte asi po 8 – 14-ti dnech, nebo když trávník dosáhne výšky okolo 7 – 8 cm. Sečte šikmo ke směru položení drnů. Trávník zkracujte max. o 1/3 jeho délky (např. z 9 cm na 6 cm délky) jinak způsobíte trávníku stres. Toto platí po celou dobu pěstování trávníku. Trávník by měl být sekán 2x týdně a v letním období 1x za týden. Běžná výška sečení by se měla pohybovat mezi 2 – 5 cm.

Hnojení

Trávníkové koberce začínejte hnojit po dvou až třech týdnech po položení. Nejvhodnějším způsobem je používání dlouhodobě působících hnojiv, která dokáží dodávat živiny trávníku po dobu 6 - 10 týdnů, trávníkovým hnojivem AGRO nebo krystalickým hnojivem KRISTALON - trávník. Hnojení provádějte buď posypovým vozíkem nebo hnojivo rozhazujte ručně