Osiva a travních koberců

OSIVA

  • Parková směs okrasná - určená pro málo zatěžované plochy okrasného charakteru, vytváří hustý drn, vyžaduje intenzivní ošetřování.
  • Parková směs rekreační - je vzrůstnější, lépe reaguje po poškození, je vhodná pro většinu trávníků pro okrasné účely a rekreaci.
  • Hřišťová směs - velmi dobře snáší vysokou zátěž, rychle regeneruje po poškození, vyžaduje časté kosení.
  • Krajinné směsi - luční směs, směsi na zpevnění svahů, směsi technické, dálniční, protierozní, do sadových mezipásů, na rekultivaci skládek.
  • Speciální směsi - např. pastevní pro koně, na dostihové dráhy, do výběhu, do obor pro lesní zvěř apod.

TRAVNÍ KOBERCE

Bližší informace k travním kobercům najdete v sekci postupy